Celtic
Ireland
Irish
Eire

Irish Prayers

Celtic
Ireland
Irish
Eire

Enjoy reading
 a selection of Irish Gaelic Prayers and their English Translation

Enjoy reading our selection of traditional Irish Prayers. We have included a selection of short inspirational Irish Prayers in Irish Gaelic as well as their translation into English. A prayer for every occasion including Wedding, Funeral, First Communions and Confirmations. Learn the words and lyrics to your favorite prayer in the Irish language, teach them to your children, a great way to celebrate you Irish heritage. A beautiful selection of traditional prayers in both English and Irish. We have included popular prayers such as the 'Our Father' or 'Ár nAthair' as well as less well known prayers such as the Fatima prayer also known as the Oh My Jesus prayer commonly prayed during the rosary 'Ó a Íosa'.

 

Blessings and Sayings from IrelandIrish Prayers
There are traditional Irish Prayers for all occasions: Weddings, Baptisms, First Communions, Confirmations and Funerals. Learn the words to traditional Irish prayers and use them to teach your children the native language of Ireland.  Ideal to use in emails, texts, status updates, wedding and birthday cards. Print out your favorite Irish prayer for your kitchen pin board or fridge door, guaranteed to cheer you up when you are feeling down. Enjoy the selection of Irish prayers in the table below, print them out and practice at a later date.

 

*** Irish Prayers ***

Irish Prayers Image


Our Father Prayer

nÁr nAthair atá ar neamh,
go naofar d'ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil
ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúnaithe féin
Agus ná lig sinn i gcathú
ach saor sinn ó olc. Áméin.
óir is leatsa an ríocht
agus an chumhacht agus an ghlóir
Trí shaol na saol.
Áméin.

Our Father who art in heaven,
may thy name be hallowed
May thy kingdom come
May thy will be done
on the earth as it is done in heaven.
Our daily bread give to us today
and forgive us our debts
As we forgive our own debtors
And lead us us not into temptation
but deliver us from evil. Amen.
For yours is the kingdom
and the power and the glory
For ever and ever.
Amen.

*** Irish Prayers ***

Hail Mary Prayer - An tÁivé Máiria

n'Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis.
Áméin.


Hail Mary, who is full of grace,
the Lord is with you
You are blessed among women
And the fruit of your womb, Jesus, is blessed.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us, the sinners
Now and at the hour of our death.
Amen.

*** Irish Prayers ***

Hail Holy Queen Prayer - An Salve Regina

Go mbeannaítear duit, a Bhanríon Naofa,
A Mháthair na trócaire, Go mbeannaítear duit
Ár mbeatha, ár mílseacht agus ár ndóchas
Is ort a ghlaoimid,
Clann bocht dhíbeartha Éabha.
Is chugatsa suas a chuirimid ár n-urnaí,
Ag caoineadh agus ag gol
Sa ghleann seo na ndeor,
ar an ábhar sin, ós tú ár n-abhcóide,
Iompaigh orainn dó shúile atá lán de thrua,
Agus tar éis na deoraíochta seo
Taispeáin dúinn Íosa,
Toradh beannaithe do bhroinne,
A Mhaighdean Mhuire ró-thrócaireach, ró-ghrámhar, ró-mhilis.

V. Guigh orainn a naomh-Mháthair Dé
R. Ionas gur fiú sinn gealltanais Chríost a fháil.

Hail holy Queen,
Mother of Mercy, Hail!
Our life, our sweetness, and our Hope.
To thee do we cry,
poor banished children of Eve
To thee do we send up our sighs
mourning and weeping
in this vale of tears.
Turn then most gracious advocate
thine eyes of mercy toward us
and after this our exile
show unto us Jesus
the blessed fruit of thy womb,
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.


V. Pray for us O Holy Mother of God
R. That we may be made worthy of the promises of Christ

*** Irish Prayers ***

Oh My Jesus Prayer - nÓ a Íosa

Ó a Íosa , maith dhúinn ár bpeacaí,
saor sinn ó thine ifrinn,
agus stiúir anam gach n-aon go flaithis Dé,
go háirithe iad súd atá i
bhfíor-ghéarghá do thrócaire.


O my Jesus, forgive us our sins,
save us from the fires of hell
lead all men to heaven,
especially those most in need of thy mercy.

*** Irish Prayers ***

Apostles Creed Prayer - Cré na n-Aspal

nCreidim i nDia, an tAthair uilechumhachtach
Cruthaitheoir neimhe agus talún;
agus in Íosa Críost, a aon Mhacsan,ár Tiarna,
a ghabhadh ón Spiorad Naomh,
a rugadh ó Mhuire Ógh;
a d'fhulaing páis faoi Phointius Píoláit,
a céasadh ar chrois, a fuair bás agus a adhlacadh;
a chuaigh síos go hIfreann,
a d'éirigh an treas lá ó mhairbh;
a chuaigh suas ar neamh;
atá ina shuí ar dheis Dé,
An tAthair uilechumhachtach;
As sin tiocfaidh sé chun
breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh.
Creidim sa Spiorad Naomh,
sa Naomh-Eaglais chaitliceach,
i gcomaoin na naomh;
i maithiúnas na bpeacaí
in aiséirí na colainne,
agus sa bheatha shíoraí.
 Áméin

I believe in God, the Father almighty
creator of heaven and earth
and in Jesus Christ, his only son,
our Lord
who was conceived by the Holy Spirit
who was born of the Virgin Mary
who suffered under Pontius Pilate
who was crucified, died, and was buried.
He descended into hell.
On the third day he rose again from the dead
He ascended into heaven
sitteth at the right hand of God
the Father almighty
From whence he shall come
to judge the living and the dead
I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church,
in the communion of saints
in the forgiveness of sins;
in the resurrection of the body
and life everlasting.
Amen.

*** Irish Prayers ***

In The Name of The Father Prayer - An Bheannacht

In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh.
Áméin.

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Amen.

*** Irish Prayers ***

Glory Be to the Father - Glóir don Athair

nGlóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus
mar a bheas go brách, le saol na saol.
Áméin.


Glory to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit;
as it was in the beginning, as it is now, and
as it will be for ever, for the life of the world.
Amen.

 
Irish Prayers Image

Irish Prayers

Irish Prayers

 • Traditional Irish Prayers

 • Irish Religious Prayers

 • Inspirational Words

 • Irish Prayers suitable for a:

  • Wedding

  • Confirmation

  • First Communion

  • Baptism

  • Funeral

   

Irish Prayers

 

Irish Prayers - Pictures and Videos
Discover the vast selection of inspirational prayers used by the Celtic people of Ireland. Traditional and Motivational Irish Gaelic prayers. The pictures bring to life the different prayers used by the people of this amazing country. A great resource for all ages. Useful as a resource for people of all ages particularly useful for baptisms, first communions, confirmations, weddings or even a reunion with Irish family members or friends. Perhaps you are researching a saying to use on St Patricks day or have a specific prayer request for a sick relative or friend? Just browse through the table above for a selection of beautiful Irish Prayers! Enjoy these traditional old Irish Prayers. We have included pictures and videos to accompany the Irish Prayers section. The videos enable fast access to the images and pictures together with information and lots of examples of different prayers, sayings and traditional blessings. All of the articles and pages can be accessed via the about Ireland Index - a great fun resource for everyone! Print off your favorite Irish prayer and recite whenever you get a chance to pray.

"Athair Shíoraí, gur cheannaigh t'Aonmhac dúinn, lena bheatha, lena bhás, is lena aiséirí, aoibhneas síoraí na bhFlaitheas, tabhair dúnn, achnaímíd ort, do ghrásta, ionas ag machnamh dúinn ar na mistéiribh seo na Corónach Mhuire, go dtiocfadh linn do thoil naofa a dhéanamh agus an t-aoibhneas síoraí sin do shroisint, trí Iosa Críost ár dTiarna.

Let us pray. O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech Thee, that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ Our Lord.

Irish Prayers

 

Irish Prayers -  Irish - Prayers - Pray - Saying - Blessing - Blessings - Quotes - Ireland - Poem - Short - Funny Blessings - Phrases - Quotations -  Wedding - Toasts - Proverbs - Irish Prayers - Celtic - Luck - Charms - Good Luck - Irish - Pictures - Meaning - Meanings - Origin - Origins - Symbol - Symbolism - Dictionary - Phrases - Free - Translation - Translate - Learn - Speak - Greetings - Birthday- St Patrick - ecard - Common - Status Updates - Social Networking - Gaelic - Traditional - Kids - Children - Teach - Learn - Thanksgiving - Online - Free - Request - Irish Prayers - Funeral

Copyright © February 2016 www.theemeraldisle.org
Google+ By Melissa Russell m.russell@cybersynergy.co.uk